Skip to main content
grotere-rol-gemeenten-weggelegd-bij-uitrol-van-glasvezel

Grotere rol voor gemeenten weggelegd bij uitrol van glasvezel

Het uitbreiden van het glasvezel netwerk in Nederland verloopt voortvarend en met deze tempo zal naar verwachting heel Nederland toegang tot glasvezel hebben voor 2030. De uitdaging voor gemeenten ligt in de samenspraak van de geplande gebieden waar glasvezel wordt uitgerold door de internet providers.

In gebieden waar meerdere leveranciers het glasvezel netwerk uitrollen is het ook nog niet gelukt om co-investeringen op te zetten waar de internet aanbieders gezamenlijk het glasvezel netwerk willen aanleggen. 

Het bovenstaande blijkt uit de laatste update van de mededingingsautoriteit ACM over de glasvezel uitrol in Nederland. Waar in 2019 ongeveer 180.000 woningen werden aangesloten op het glasvezelnetwerk was dat in 2020 gestegen naar ruim 500.000 woningen. Momenteel hebben van de acht miljoen huishoudens 3,7 miljoen huishoudens toegang tot een glasvezel aansluiting laat het ACM weten.

Het ACM geeft aan dat er gebieden zijn waar meerdere providers een glasvezelnetwerk willen aanleggen, dit kan tot gevolg hebben dat de uitrol naar gebieden waar geen glasvezel ligt vertraging kan oplopen. De toezichthouder geeft aan de gemeenten en telecom providers graag wil helpen in een betere en efficiëntere uitrol om te komen tot een betere onderlinge afstemming in vooral overlappende gebieden.

De ACM raadt gemeenten aan om in gebieden waar overlap is providers te bewegen tot co-investering. In een dergelijk geval investeren de providers samen in één glasvezel netwerk waar alle telecomproviders toegang tot hebben. Tot nu toe is het nog niet gelukt in Nederland tot co-investering in het glasvezelnetwerk. 

De ACM ziet ook kansen voor de gemeenten om in de gebieden waar glasvezel uitgerold zal worden de plannen geografisch af te stemmen. Zo kan bijvoorbeeld in een gebied waar glasvezel aangelegd wordt dit versneld worden om de overlast voor de bewoners te minimaliseren.