Skip to main content

Wat is een glasvezel POP?

POP is een afkorting voor Point of Presence en alle vertakkingen van een glasvezelnetwerk wordt geregeld in een POP. Glasvezel POP’s zijn geregeld op stad- en wijkniveau. De POP’s op wijkniveau zijn aangesloten op een POP op stadniveau, zo is er een heel glasvezel netwerk, dat aan elkaar aangesloten is.